Montag, 29. Juni 2009

The 1400 year old prostitute // Die 1400-jährige Prostituierte // روسپی 1400 ساله

The 1400 year old prostitute
Die 1400-jährige Prostituierte
روسپی 1400 ساله
                         روسپی 1400 ساله 
باز
این روسپی پیرِ
هزار و چهار سد ساله
به چلیپا کشید
بیگناه
دختری را
از آریانا
باز
این کژدُم کینِ
هزار و چهار سد ساله
برافشاند
زهرِ ناپاکِ
خویش را
بر خاکِ
همیشه
گریان و نالانِ
آریانا
باز
به خون کشید
این روسپی زشتِ
هزار و چهار سد ساله
پریشان دختری را
از آریانا
باز
این کاروانِ
بیدادِ
چلیپا و خون
این کژدُم کینِ
هزار و چهار سد ساله
به آتش کشید
اُفتاده دختری را
از آریانا
باز
آمودریا
با اشک های سوزانِ
آریانا
پیکر سوخته
شهبازانِ
فرخنده را
به دریای
همیشه خونینِ
هزار و چهار سد ساله
سِپُرد
Poet // Dichter // چکامه سرا
Nima Arian // نیما آریان

Montag, 22. Juni 2009

The death of the flower Der tod der Blume مرگ گل

The death of the flower
Der tod der Blume
مرگ گل
http://www.farhangiran.com/images/stories/Neda_angel_of_freedom.png
http://www.farhangiran.com/images/stories/Neda_Iran.jpg
http://www.zadgah.com/Pics/Nedaa%20Money.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs082.snc1/5013_110579640131_107854310131_3346145_4983158_s.jpg

http://picture.yatego.com/images/401a165fc2fd31.4/Rose_rot.jpgمرگ گل

گلگون
چهره ی
گل
مرگ ی
جان
سوز
شماله
و
پروانه
پریشان
چهره ی
من
مرگ ی
دانه
دانه ی
جوانی

نیما

مسلمانا ! اگر دانی نمی گو ئی که مسلمانی

اگر خوانی تو تازی نامه را با دید باز انسانی

الله ی تازیان فرمان می دهد کشتار انسان ها را

بیدار شو تو ای ره گم کرده اگر میگوئی که انسانی

Iranian girl killed In Tehran Today 6-20-09 by Mollayan


Das ِIranische Mädchen wurde heute 20.06 2009 in Teheran durch Mullas (Moslemen) getötet


دختر ایرانی که به دست ی آخوندهای (مسلمان) در تهران در 20.06.2009 کشته شده است
نیما

Freitag, 19. Juni 2009

Monument of Piruz Parsi(Firdausi) / Denkmal von Piruz Parsi(Firdausi) / تندیس پیروز پارسی / فردوسی

Monument of Piruz Parsi
(Firdausi)
Denkmal von Piruz Parsi
(Firdausi)
تندیس پیروز پارسی / فردوسی
تندیس پیروز پارسی
تو کیستی
ای انیرانی
گُستاخِ
تازی پرست ؟
که بَرکنی
تندیس
گران ارج
ایرانی
ایران پرست
هم او بود
که ایرانِ ویرانه را
زنده کرد
زبانِ تازشگرانِ
 کژاندیش
تُرک و تازی را
پاره کرد
Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما

Donnerstag, 18. Juni 2009

پیام کوتاه به همه نیروهای سرکوب گر(پاسداران؛ بسیجیان؛ارتشیان) فرمانروائی اسلامی ایران

پیام کوتاه به همه  نیروهای سرکوب گر(پاسداران؛بسیجیان؛ارتشیان) فرمانروائی اسلامی ایران 
کنم زنده بردار بیداد را
که آزارد او مرد آزاد را
پیروز پارسی-فردوسی- بزرگوار
پیام کوتاه به همه  نیروهای سرکوب گر(پاسداران؛بسیجیان؛ارتشیان) فرمانروائی اسلامی ایرانی
 نیروهای ارتشی؛ سپاهی؛ بسیجی و دوستان و نزدیکان شما تا دیر نشده است به جنبش پاترمی- میهنی و دادگرانه مردم ایران؛ پس از 35 سال خودکامگی فرمانروائی تازیانه زدن؛ سنگسار کردن؛ دست و پا بریدن؛ به دار آویختن بپیوندید؛ تا در فرداهای نزدیک دچار گرفتاری نگردید و به دادگاه ها ی دادگستر به گناه  تیراندازی و کشتار مردم ایران کشیده نشوید.کوشش بکنید که دوستان و آشنایان خودتان را بباورانید که از تیراندازی کردن به سوی مردم ایران خودداری بورزند.مردم ایران برادران و خواهران شما می باشند؛اگر شما خودتان را ایرانی می دانید؛ پیشوایان شما آخوندهای ایران و مردم ستیز 35 سال به شما دروغ گفتند و با حماس فلسطینی و حزب الله لبنانی مردم ایران را که کودکان؛ زنان و مردان شما هم می باشند کشتار می کنند. شما و دیگر پاسداران؛ بسیجی ها و ارتشی ها بایستید بدانید؛ آن کس که به روی مردم میهن ی خویش گلوله شلیک میکند فردا کهن نگاری -تاریخ- گریبانش را خواهد گرفت. آن کس که درخت را می بیند به هر روی جنگل را نمی بیند؛ دچار روان پریشی می باشد؛ که تنها و تنها در یک سرزمین آزاد و مردم سالار درمان می گردد.این نوشته کوتاه را برای شما نوشتم تا شاید شما و دیگر یاران شما بتوانید خودتان را ازاین گرداب پیورزی نادرست رها سازید .این خویشکاری انسانی من بوده است؛ که به شما به نام  یک ایرانی و هم میهن شما هشدار بدهم و این سخن من در کهن نگاری -تاریخ- ماندگار خواهد شد؛ که من کوشش های انسانی و انسان دوستانه ام را در برابر شما تا به امروز انجام داده ام و هنوز هم انجام می دهم. اگر شما به گونه ائی دیگر خواستید به زندگی انگلی گذشته خودتان ادامه بدهید؛ آنگاه در برابر کهن نگاری -تاریخ- و مردم ستم دیده ایران پاسخ گو خواهید بود
Author Autor / نویسنده
Nima /نیما 

Montag, 15. Juni 2009

میر حسین موسوی کیست ؟

میر حسین موسوی کیست ؟
http://noandish.com:81/images/akhbar/big/1956ard.jpghttp://iranbbb.org/pics/news/zahra-mir.jpg
پرسش از زهرا رهنورد : منظورتان از " روشنفکر ایرانی " چیست؟
زهرا رهنورد: منظورم روشنفکرانی است که دین اسلام برایشان در اولویت است نه هوویت ایرانی.

ميرحسين موسوی: زنان نبايد بی جهت در کوی و برزن ظاهر شوند،بايد حريم جدايی زن و مرد حفظ شود

http://iranbbb.org/pics/news/1-mirzanan.jpg
http://www.100000-emza.com/100000emza/public/img-1218560862.png
به ایران زمین از چنین پشتیی
نماند آتش هیچ زردشتیی
پیروز پارسی( فردوسی) بزرگوار
میر حسین موسوی یک تازی پرست ی(عرب پرست)
بی آزرم ی پیورز(متعصب) مسلمان ی شماره ی یک می باشد که پیرو آئین ی اسلام ی تازیان ی(عرب ها) اهریمنی دست و پا بریدن به دار آویختن سنگسار کردن تازیانه زدن رو گیری زورکی(حجاب اجباری) دگر اندیش ستیزی کردن یهودی و بهائی ستیزی کردن می باشد و خود میر حسین موسوی بارها و بارها خود را پیرو راه ی خمینی هندی می دانست و هنوز هم می داند میر حسین موسوی به درازای هشت 8 سال نخست وزیر و وزیر برون مرز(وزیر امور خارجه) اسلام گرایان و آخوندها بوده است و او بهترین دوستی ها و پیوند های بینشی(عقیدتی) را با آخوند ها بویژه با خمینی هندی داشته است میر حسین موسوی هموند(عضو) حزب جمهوری اسلامی و سر دبیر روزنامه ی جمهوری اسلامی پس از شورش ی واپسگرای 1979 ترسائی (میلادی مسیحی) بوده است میر حسین موسوی به همراه ی همسرش زهرا رهنورد دختران و زنان ی ایران زمین را به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام ی تازیان و به فرمان ی پیشوایان ی آخوندش در گونی کرده است و برای زنان و دختران ی کارمند بخش نامه ی روگیری زورکی(حجاب اجباری) در هنگامه ی فرمانروائی اش در پایه ی(مقام ی) نخست وزیری اش به کار بسته است میر حسین موسوی نه تنها کوچکترین نگاه ی خرده گیرانه( منتقدانه) به سرکوب ی خشن ی زنان و دختران ی ایرانی با همکاری همسر تازی پرست اش
(عرب پرست اش) زهرا رهنورد با دیگر خواهرا ن اسلام گرایش نداشته است و هنوز هم ندارد ونکه (بلکه) در سرکوب ی زنان و دخترانی که رو گیری زورکی
(حجاب اجباری) را نمی پذیرفتند نخش(نقش) پایه ائی به همراه ی زن ی تازی زاده اش(عرب زاده اش) در سرکوب ی زنان و دختران ی ایرانی داشته است میر حسین موسوی به درازای(طول) سه 3 سال کشور ایران را از پیشرفت ی دانشی(علمی) بازداشته است چرا که ایشان و دوستان ی حزب اللهی شان با بکارگیری واژه ی انقلاب فرهنگی !!! که چیزی جز نابودی فرهنگ و دانش و دانشگاه نبوده است یک کشوری را به همراه ی برادران ی حزب اللهی شان به سراشیبی روانه کرده است میر حسین موسوی گناهکار(مجرم) شماره ی یک در کشتارهای بیشمار زندانیان ی سیاسی در سال های 1982 تا 1989 ترسائی(میلادی مسیحی) که به کشتار های سالهای 60 تا 67 نامدار( مشهور) می باشند می باشد و دست های چرکین ی این مسلمان ی عرب پرست ی پیورز(متعصب) به خون ها ی کودکان جوانان دختران و زنان ی ایرانی آلوده است میر حسین موسوی به گناه ی(جرم) کشتار زندانیان ی سیاسی در یک دادگاه ی ایرانی و یا جهانی بایستی پاسخ گوی تبهکاری ها و کشتارهای زندانیان ی سیاسی در یک دادگاه ی دادگستر باشد میر حسین موسوی یار با ارزش ی فرمانروایان ی آخوندهای مسلمان از آغاز شورش ی واپسگرای 1979 ترسائی (مسیحی میلادی) تا به امروز بوده است آخوندها پس از ورشکستگی شان در همه ی پهنه های سیاسی ناگهان به یاد میر حسین موسوی دوست و یار پیشین وهمیشگی خود افتاده اند و او را به پیکار گزینشی
(مبارزه ی انتخاباتی) فرا خواندند تا به مردم بگویند که یار با ارزش و پیرو راه ی راستین ی خمینی هندی هم در این گزینش(انتخابات) همراه ی ما می باشد آخوندها پیش از بازی های مارگیری گزینش(انتخابات) که هیچگاه به اندیشه ها ی شان هم نمی رسیده است که این گرگان ی مسلمان به جان ی همدیگر بیافتند تا هر کسی بتواند جایگاه و پایگاه ی بهتر و ارزان را به سود خویش و هم کیشان ی خویش بگشاید این بازی های مارگیری گزینش(انتخابات) نه تنها ایرانیان را گول زده است
(فریب داده است) ونکه (بلکه) باختریان که همواره به اندیشه ی( فکر) سود کشورهای خودشان بودند و می باشند گاه (وقت) را شایسته ی ارزیابی و ارزش یابی دیدند و با همه ی هستی شان از میر حسین موسوی پشتیبانی کردند و هنوز هم می کنند تا بهتر از احمدی نژاد با میر حسین موسوی ساخت و پاخت و زد و بندهای سیاسی بکنند و هم از این روی است که کشورهای باختری از میر حسین موسوی پشتیبانی می کنند با هستی (وجود) اینکه میر حسین موسوی برابر آئین نامه ی جهانی بسان ی آدم کشان ی جهان می بایستی به دادگاه جهانی کشیده می شد برای کشورهای باختری هیچ چیزی با ارزش تر از سودهای هنگفتی نیست که این پشتیبانان ی آرمان ی آدمی گری(حقوق بشر) !!! به آن اندیشه (فکر) می کنند
مردم ی ایران بویژه جوانان ی ایران زمین بایستی بدانند که میر حسین موسوی نبایستی بر جنبش ی پاترمی(ملی) میهنی مردم ی ستم دیده ی ایران پس از سی 30 سال درد و رنج و شکنجه و کشت و کشتار آنان که میر حسین موسوی خودش یکی از هموندان ی (اعضای) همین فرمانروایان ی فرمانروائی(حکومت) سنگسار بوده است سوار شود چرا که میر حسین موسوی نیامده است تا فرمانروایان ی آخوند و روش ی(نظام ی) فرمانروائی
(حکومت) اسلامی را در هم بکوبد میر حسین موسوی آمده است چرا که او اسلام وفرمانروائی
(حکومت ی) اسلامی را در حال ی فرو پاشی می دیده است و هم از این روی است که میر حسین موسوی خودش بارها گفته است که او پیرو پیشوای خود خامنه ائی پیرو فرمانروائی (حکومت) اسلامی و پیرو آئین ی بنیادی( قانون اساسی) جمهوری اسلامی می باشد پس خویشکاری(وظیفه ی) همه ی ایرانیان میهن پرست می باشد که نگذارند که میر حسین موسوی از واژگونی فرمانروائی(حکومت ی) اسلامی و نابودی اسلام ی تازیان (عرب ها) پیشگیری(جلو گیری) بکند
فشرده سخن(خلاصه ی کلام) میر حسین موسوی آمده است که :
یک
از نابودی اسلام در ایران زمین پیشگیری( جلوگیری) بکند
دوم
از نابودی فرمانروائی (حکومت ی) اسلامی در ایران پیشگیری(جلوگیری) بکند
سوم
از کشاندن ی خود به دادگاه ی پاترمی( ملی) و یا دادگاه ی جهانی به گناه ی (جرم) کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال های 1982 تا 1989 ترسائی
(مسیحی میلادی) هنگام ی نخست وزیری خودش پیشگیری(جلوگیری) بکند
چهارم
با آمدن به درون ی پیکار گزینشی( مبارزه ی انتخاباتی) و بکارگیری چهره ی انسان دوستانه جوانان و مردم ی ایران را آگاهانه گمراه سازد که گویا میر حسین موسوی در کشتار سال های 60 و 67 نخست وزیر ایران نبوده است
پنجم
بر پیکر مرده ی اسلام و فرمانروائی(حکومت ی) اسلامی باد ترسائی(مسیحائی) بدمد تا شاید از مرگ ی اسلام و فرمانروائی (حکومت) اسلامی پیشگیری(جلوگیری) بکند
ششم
در هنگامه ی واژگونی کشتی نوح فرمانروائی( حکومت) اسلامی فرمانروایان ی مسلمان و همه ی این سروران به ژرفنای نابودی کشانده خواهند شد این را همه ی آخوندها بویژه میر حسین موسوی بخوبی می دانند
هفتم
همسر میر حسین موسوی زهرا رهنورد بسان ی خود میر حسین موسوی اسلامیت را بر ایرانیت برتری می دهد پس ایشان هرگز نمی تواند نماینده ی برگزیده ی مردم ایران باشد چرا که آن کس با ایران و فرهنگ ی ایران سر پیکار دارد و تیشه به ریشه ی شناسه(هویت) و پاترمی (ملیت) و شهری گری(تمدن) ایرانیان و ایران زمین می زند هرگز نمی تواند نماینده ی راستین و برگزیده ی مردم ی ایران با فرهنگ ی 9000 ساله اش باشد
نیما

Sonntag, 14. Juni 2009

هم میهن ما باید یکی شویم

هم میهن ما باید یکی شویم
http://www.youtube.com/watch?v=ttxINV_EF50&eurl=http%3A%2F%2Fwww.iranpressnews.com%2Fsource%2F060574.htm&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rjKlg_wvXvE
http://www.youtube.com/watch?v=EyssJGHsGyw
http://www.youtube.com/watch?v=KcHT8-ps64w
همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد
نظامی
هم میهن ما باید یکی شویم
هم میهن ! مردم ی ستم دیده بپا خاسته بیکار گرسنه و درمانده ی ایران را در پیکار با ستم گران و خودکامگان ی بیگانه پرست و ایران ستیزان ی خون ریز آخوند تازی پرست(عرب پرست) تنها نگذاریم
هم میهن ! ما بایستی یکی شویم تا بنیادهای ستم ها ی ستمگران ی بیگانه پرست ی آخوندها ی تازی پرست
(عرب پرست) را که به درازای سی 30 سال از میهن ی ما ایران زندان ی بزرگی ساخته اند در هم کوبیم
مرگ ی ستمگران و خودکامگان ی ایران ستیز بیگانه پرست تنها در یگانگی ماست
پیروز ی از آن مردمی است که پی به فرهنگ ی 9000 ساله ی خویش پی به شناسه( هویت) خویش و پی به پاترمی(ملیت) خویش می برند
نیما

جنبش ی خود انگیخته را به جنبش ی سراسری دگرگون بکنیم

جنبش ی خود انگیخته را به جنبش ی سراسری دگرگون بکنیم
نابودی اهریمنان تنها با یگانگی ما به دست می آید
باز بانگی از نیستان می رسد
غم به داد غم پرستان می رسد

انوشیروان جلال الدین مولوی
اکنون گاه ی(زمان) واژگونی اهریمنان ی ایران ستیز زشت خوی تازی پرست(عرب پرست) بی آزرم فرا رسیده است مردم ی در بند ایران پس از سی 30 سال زور آدم کشی( ترور) آدم کشتن (ترور کردن) دست و پا بریدن چشم در آوردن تازیانه زدن سنگسار کردن دست درازی(تجاوز) جنسی به دختران ی ایرانی کردن کودک آزاری کردن درد رنج تهیدستی بی چیزی گرسنگی آوارگی شکنجه بی آبروئی در سراسر جهان به تنگ آمده اند تا برای برپائی فرمانروائی(حکومت) مردم سالار پس از کشتار بهترین فرزندان ی ایران زمین از آغاز شورش ی واپسگرای 1979 ترسائی بپا خاستند این خویشکاری(وظیفه) همه ی ما ایرانیان ی میهن پرست می باشد که جنبش ی خود انگیخته ی کنونی را به جنبش ی سراسری دگرکون بکنیم تا کاخ های خودکامگی خودکامگان ی اهریمنان ی زشت خوی ایران ستیز را واژگون بکنیم اکنون سرگذشت( تاریخ) ما را به یکپارچگی و یگانگی جدا از دید گاه ها ی بینشی فرا می خواند تنها و تنها یک جنبش ی سراسری هم آهنگی همکاری و هم پیمانی هم گروه ها و نامداران ی جهان آشنا ما را به پیروزی پایانی می رساند این آتش ی فروزان را هر چه فروزنده تر نگاه بداریم تا برپائی ایران ی آزاد آباد و مردم سالار شبی که اندیشه های درست جنبشی و بلند پایه ی انسانی مردم ی ستم دیده ی میهن ی فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت ی بزرگوار را فرا بگیرد آنگاه بامداد شکوهمند و فرخنده ی پیروزی داد بر بیداد روشنائی بر تاریکی آرامش بر ناآرامی آزادگی بر خودکامگی دیر نخواهد بود
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
حافظ
نیما

Donnerstag, 11. Juni 2009

My country / Mein Land / میهن من

My country
Mein Land
میهن من
میهن من
میهنِ من
گُلبرگ های تنِ من
کجاست ؟
بوی خوش
موها
و
نگاه‌های زیبا
و
دل آرای
دخترانِ جوانت
که
گُل سُرخِ زیبائی
بَر سَر
و
نگاهی
مِهرآمیز
بَر چهره داشتند
میهنِ
لب بسته بهارم
کجاست ؟
آوای دل آرای
دوشیزگانت
که
جهان را
به شادی
و
پایکوبی
و
آواز خوانی
فرا می خواندند
ِمیهن
آتش جاویدانم
کجاست ؟
پیام زیبا
و
دل آرای
دانش نیک
بینش نیک
منش نیکِ
زرتشتِ بزرگوارت
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

سرود زیبا


سرود زیبا

http://mehr-irani.persiangig.com/Mehr%20Iran/iran_map.jpg

http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0003/img_t_7495.jpg

دوباره میسازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو میزنم

اگرچه با استخوان خویش

دوباره میبویم از تو گل

به میل نسل جوان تو

دوباره میشویم از تو خون

به سیل اشک روان خویش

اگرچه صد ساله مرده ام

به گور خود خواهم ایستاد

که برکنم قلب اهرمن

به نعره آنچنان خویش

اگرچه پیرم ولی هنوز

مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز میکنم

کنار نوباوگان خویش

سیمین بهبهانی

از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090604_pm_ir88_maroufi_elec_i.shtml
کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر میهن فراموش ما
پیروز پارسی(فردوسی) بزرگوار

آنانیکه همواره بانگ بر می آورند که چرا احمدی نژاد بر ما فرمانروائی می کند ؟ مهرورزیده سخنان ی اندیشمندانه ی فرزانگان ی فرهیخته ی ایران زمین ! را بخوانند تا که بدانند که

از ماست که بر ماست

عباس معروفی

http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/03/090603165835_11.jpg
"

من هم عضو اين جامعه‌ی ناچار هستم، دلم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنم، دلم می‌خواهد در سرنوشت مملکت تأثير داشته باشم، اما نمی‌توانم، چون با پاسپورت پناهندگی اجازه ندارم به سفارت ايران بروم.


"

عباس معروفی
ای کاش کدبان معروفی می گفتند که به کدام یک از این چهار تازی زادگان رای می دادند اگر برادران ی مسلمان ایشان به ایشان پروانه ی رای دادن می دادند ؟
به یزدان که ما گر خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم
پیروز پارسی (فردوسی) بزرگوار
نیما

Montag, 1. Juni 2009

به گزینش ی(انتخابات) فرمایشی " نه" بگوئیم


http://www.youtube.com/watch?v=moh-o9aujuE&feature=related

به گزینش ی(انتخابات) فرمایشی
" نه" بگوئیم

http://www.100000-emza.com/100000emza/public/img-1218560862.png
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:_iFr7hvc3r1RrM:http://7mac.files.wordpress.com/2008/10/mahmoud.jpghttp://channelonetv.com/images/rezaee.jpghttp://channelonetv.com/images/mosavi.jpghttp://channelonetv.com/images/Karobi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_v7AHuYfnKSY/SaX80NLV-bI/AAAAAAAAAxA/bwieWI38u28/s200/Tazinameh.jpghttp://www.psd-tutorials.de/Download/jenni/photoshop-pinsel-texturen-bluttropfen_vorschau_1715.jpg

آن کس که تیشه به ریشه ی فرهنگ ی ایران زمین می زند هرگز نمی تواند نماینده ی برگزیده ی مردم ی ایران باشد
هم میهنان ی ارجمند

برگزیدن ی یکی از چهار نمایندگان ی تازی پرست ی(عرب پرست) خون ریز و خون خوار مسلمان -احمدی نژاد، موسوی، کروبی و رضائی- آئین ی خودکامه ی(فاشیستی)اسلام ی اهریمنی تازیان(عرب ها) چیزی نیست به جز :
*
پذیرش ی برتری مردان بر زنان در همه ی زمینه ها و پایه های زندگی زیر فرمانروائی فرمانروایان ی مسلمان ی راستین ی پیرو آئین ی محمد تازی(عرب)
*
پذیرش ی بی خرد دانستن ی زنان و دختران ی آزاده و پیکارگر ایرانی که نیمی از مردم ی کنونی ما را می سازند به گفته ی پیشوای آخوندهای مسلمان ی راستین علی پسر ابو طالب در نهج البلاغه :
"

[ 80 ] و من خطبة له ع بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن

مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ إِنَّ اَلنِّسَاءَ نَوَاقِصُ اَلْإِيمَانِ نَوَاقِصُ اَلْحُظُوظِ نَوَاقِصُ اَلْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى اَلْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ اَلرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ اَلنِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي اَلْمَعْرُوفِ حَتَّى لاَ يَطْمَعْنَ فِي اَلْمُنْكَرِ

سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از فراغت از جنگ جمل ، در نكوهش زنان ، فرمود :

اى مردم ، بدانيد كه زنان را ايمان ناقص است و بهره‏منديهايشان ناقص است و عقلهايشان ناقص است . اما ناقص بودن ايمانشان از آن روست كه در ايام حيض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهايشان ، بدان دليل است كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و نقصان بهره‏منديشان در اين است كه ميراث زنان نصف ميراث مردان است . از زنان بد بپرهيزيد و از زنان خوب حذر كنيد و كار نيك را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهيد ، تا به كارهاى زشت طمع نكنند .


"
*
پذیرش ی به دارآویختن به دار زدن و دست درازی( تجاوز) کردن به دختران ی ایرانی در درون ی زندان های آخوندهای مسلمان پیش از تیربارن ی دختران ی زندانی
*
پذیرش ی آدم ربائی و شکنجه و سربه نیست کردن ی ربوده شده گان در درون و برون از کشور بدون ی هیچ نشانه ائی
*

پذیرش ی
آدم کشی (ترور) و آدم کشتن (ترور کردن) در درون و برون از کشور به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام و پیراون ی راستین ی اسلام ی محمدی یعنی آخوندهای خون ریز
*
پذیرش ی نابودی دارائی های مردم ی ایران و پیشکش کردن ی دارائی ها و اندوخته های ارزی ایرانیان به آدم کشان ی(تروریست های) حماس ی فلسطینی و حزب الله ی لبنانی
*
پذیرش ی سنگسار کردن ی ایرانیان به فرمان ی آئین ی اهریمنی و
نا انسانی اسلام ی تازیان (عرب ها)
*
پذیرش ی ترشی(اسید) پاشیدن انسان های دست بسته را از بلندی ها پرتاب کردن و دست و پا گوش و بینی را بریدن به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام
*
پذیرش ی تازیانه زدن به پیکر کودکان دختران جوانان نوجوانان پیران مردان و زنان ایرانی
*
پذیرش ی گونی کردن ی دختران و زنان ی آزاده ی ایران در دو زندان ی تن و روان به فرمان ی آئین ی اهریمنی اسلام راستین ی محمدی
*
پذیرش ی دشمنی آخوندها وچهار نماینده ی فرمایشی تازی پرست
(عرب پرست) با فرهنگ و به اندیشی (تمدن) 9000 ساله ی ایران زمین
*
پذیرش ی نابودی ماندمان ها و یادگارهای سرگذشتی(تاریخی) ایران زمین از نابودی آرامگاه ی کوروش ی بزرگ گرفته تا نابودی آرامگاه ی پیروز ایرانی(ابو لولو) نماد پایداری ایرانیان در برابر تازش ی خونین ی تازیان ی(عرب ها) مسلمان به پیشوائی عمر علی حسن و حسین تازی(عرب)
*
پذیرش ی در بند و به بند نگاه داشتن ی زندانیان ی سیاسی و شکنجه ی آنان در سیاهچال های ترسناک ی آخوند های خون ریز و خون خوار مسلمان در سراسر ایران
*
پذیرش ی نادیده گرفتن ی کشتار و خون های ریخته شده ی فرماندهان ی ارتش ی شاهنشاهی پیشین ی ایران و کودکان نوجوانان جوانان پیران مردان زنان و دختران ایرانی به درازای سی سال 30 به دست ی خودکامگان (فاشیست های) و فرمانروایان ی مسلمان تازی پرست(عرب پرست)
*
پذیرش ی آلوده کردن و خوی گری (اعتیاد) کودکان نوجوانان جوانان و ایرانیان به تریاک کراک هروئین و یا چیزهای دیگر اهریمنی از این شمار
*

پذیرش ی زور ستم بیداد و بردگی و بندگی کردن در برابربیگانگان و تازیان(عرب ها) و تازی پرستان
(عرب پرستان) فرهنگ ستیز و ایران ستیز
*
پذیرش ی بی چیزی بی خانمانی تهیدستی گرسنگی بیکاری و بینوائی مردم ی ایران
*
پذیرش ی کودکان ی بی گناه و بی پناه خیابانی و دست درازی(تجاوز) مسلمانان به این کودکان ی بخت بر گشته
*
پذیرش ی روسپی گری اسلامی (صیغه) که چیزی نیست جز پرخاش گری( توهین) به زنان و دختران ی فرزانه ی فرهیخته ی ایران و جهان زرتشت ی بزرگوار و گسترش ی روسپی گری و بیماری های جنسی در سراسر ایران زمین
*
پذیرش ی
فروش ی دختران و زنان ی تهیدست و بی پناه ی ایرانی به کشورها ی تازی(عربی)
*
پذیرش ی نابودی آرامگاه های بهائیان کشتار و سرکوب ی خشن ی بهائیان در ایران زمین
*
پذیرش ی بیداد وستم به گروه ها و گروه هک های آئینی (دینی) بویژه یهودی ستیزی و بهائی ستیزی برابر آموزه های اسلام ی واپسگرای محمد تازی (عرب)
*
پذیرش ی نابودی آرامگاه های تیرباران شدگان وبه خاک خفته گان ی ایرانی در گل زارخاوران که دست های چرکین و آلوده این چهار نماینده - احمد نژاد موسوی کروبی رضائی - به خون ی این فرزندان ی ایران زمین آلوده می باشد

http://tbn1.google.com/images?q=tbn:JhJtRRQzrC_ySM::http://www.sedaye-ma.org/web/src/digaran/1367_2004/film1.jpg
خاوران


دنبال
گور
ما
مگرد
ای
تازی
گرای

بی
آزرم !

که
ما
بی
نیازانیم

ما
در
خاک

خفته گان
همیشه
بیدار
در
دل

مردم
خویش
جاودان ایم
ای
تازی
گرای

بی
آزرم !

دنبال
گور
ما
مگرد
*

پذیرش ی پشت کردن به خون های ریخته شده ی نیاکان ی ما پدران مادران دختران و کودکان ی ایرانی به دست و به فرمان ی تازیان ی
(عرب ها) مسلمان عمر علی حسن حسین و نوکران ی کنونی تازیان
(عرب ها) مسلمانان ی راستین ی تازی پرست ی
(عرب پرست)باورمند(مومن)احمدی نژاد موسوی کروبی رضائی که به درازای سی 30 سال خون ی ایرانیان را در درون و برون از میهن ریختند و هنوز هم می ریزند
*
اکنون هم میهنان ی ارجمند با خرد بیدار و با خوی و سرشت ی نیک انسانی خودتان
به میهن
به فرهنگ
و
به ایران زمین
بیاندیشید
نیما